Vízum do Ruska.

Kompletní zajištění.

Podmínky používání webových stránek

Používání těchto webových stránek a práva duševního vlastnictví

Tyto webové stránky a všechny materiály v nich uvedené jsou chráněny právy
duševního vlastnictví, včetně autorských práv, a jsou buď naším majetkem nebo
máme k jejich používání oprávnění. Mezi tyto materiály patří mimo jiné design,
rozložení, vzhled, grafika, dokumenty a jiný obsah, jako například články, zprávy,
prezentace, příběhy, loga, ochranné známky (registrované nebo neregistrované) a
jiný text.
Bez našeho písemného souhlasu nesmíte materiály z těchto webových stránek
kopírovat, rozšiřovat, dále zveřejňovat, upravovat či jinak zpřístupňovat ostatním,
pokud není dále uvedeno jinak.
Jakýkoliv obsah našich webových stránek, či jeho části můžete nekomerčně
poskytovat dalším osobám jen za předpokladu, že:
• žádné materiály nebudou nijak upravovány;
• žádná grafika nebude použita zvlášť bez svého průvodního textu;
• na všech kopiích se objeví upozornění na naše autorská práva a ochranné
známky, současně že uvedete tyto webové stránky jako zdroj materiálu, a
• osoby, kterým tyto materiály poskytujete, budou o těchto omezeních prokazatelně
vědět.


Odpovědnost
Tyto podmínky používání nevylučují naši odpovědnost (pokud nějaká existuje) vůči
vám za jakoukoli záležitost, u které by bylo vyloučení nebo pokus o vyloučení naší
odpovědnosti nezákonné.
Nezaručujeme, že tyto webové stránky budou kompatibilní s veškerým nebo určitým
hardwarem nebo softwarem, které používáte. Nezaručujeme ani, že tyto webové
stránky budou vždy nebo v konkrétní okamžik dostupné. Vyhrazujeme si právo tyto
webové stránky kdykoli zrušit nebo upravit. Dále si vyhrazujeme právo Váš přístup
na tyto webové stránky přerušit, pozastavit, či odmítnout. Neneseme žádnou

odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé změnami obsahu stránek anebo
nemožností použití těchto stránek.
Jsme vůči vám odpovědní pouze za škody, které utrpíte v důsledku porušení těchto
podmínek z naší strany. Neodpovídáme vám za žádné škody, které nepředpokládaně
vzniknou porušením těchto podmínek z naší strany, jako například pokud jsme my
nebo vy nemohli tyto škody předvídat před vaším vstupem na tyto webové stránky
nebo při vstupu na ně. Naše odpovědnost vůči vám se v žádném případě nevztahuje
na obchodní a jiné škody, které můžete utrpět, včetně a mimo jiné ztráty dat,
ušlého zisku a to v souvislosti zejména s přerušením, či ukončením provozu
webových stránek nebo použitím informací z nich.
Zdůrazňujeme, že informace na těchto webových stránkách jsou uváděny pouze pro
obecné informační a zájmové účely. Snažíme se, aby informace na nich obsažené
byly přesné a aktuální, ale neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli jejich
nepřesnosti. Proto byste se na tyto informace neměli spoléhat. Doporučujeme vám,
abyste před jakýmkoli jednáním na základě informací obsažených na těchto
webových stránkách vyhledali další rady či pomoc.

Odkazy
Na našich stránkách mohou být odkazy na jiné webové stránky, nad kterými
nemáme žádnou kontrolu. Za tyto webové stránky, včetně jejich obsahu, nijak
neodpovídáme a neschvalujeme je. Je vaší odpovědností prověřit si podmínky
přístupu a užívání všech dalších web stránek, které navštívíte.
Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte na jiné webové stránce
umístit odkaz na naše webové stránky.

Uzavírání smluv online
Žádné informace na těchto webových stránkách se nemají a ani by se neměly
vykládat jako návrh na uzavření smluvního vztahu s vámi či kýmkoli jiným, s
výjimkou těchto podmínek, kterými se řídí náš vztah v souvislosti s používáním
těchto webových stránek.
Pokud uzavřete smlouvu se třetí stranou, která je na těchto webových stránkách
uvedená nebo na kterou je na nich odkaz, je vaší odpovědností ujistit se o tom, že
vám podmínky této smlouvy vyhovují, případně využijte právní konzultace.

Platné zákony a jurisdikce
Vytvoření, existence, výklad, plnění, platnost a všechny další aspekty těchto
podmínek či jakéhokoli ustanovení těchto podmínek používání se řídí právním
řádem České republiky.