Vízum do Ruska.

Kompletní zajištění.


Turistické vízum

od 2.300 Kč

Služební vízum

od 3.500 Kč

Tranzitní vízum

od 2.200 Kč

Pracovní vízum

od 20.900 Kč

Pozvání Do Ruska

od 450 KčSlužební vízum do Ruska

rabochaya_visa_v_USA1Pokud jedete do Ruska pracovně, určitě budete potřebovat služební vízum nebo v ideálním případě — multivízum do Ruska, které umožňuje více vstupů a má i delší platnost. Služební vízum do Ruska je vízum, které se vydává pro účely pracovní cesty nebo pro účely několikanásobných návštěv Ruské federace, a je velmi populárním typem víza mezi podnikateli nebo zaměstnanci, vysílanými na služební cesty. Služební vízum je vystavováno za účelem např. obchodní nebo humanitární cesty. Vydává-li se služební vízum jednovstupní, má platnost od 1 do 3 měsíců s tím, že ho také lze prodloužit na místě již během Vaší cesty. Platnost multivíza do Ruska může celkem činit 2-5 let, ale obvykle se vydává na dobu 6 až 12 měsíců. V případě multivíza do země lze vstoupit i vícekrát, což je nejvíce vhodnou variantou, je-li Vaše služební cesta má tendenci se opakovat nebo se chystáte navštěvovat Ruskou federaci častěji.

Služební (Business) vízum – ceník ruského víza

Typ vízaPlatnostDoba vyřízeníCena
Business — multivstup
pokud vyžádáte roční vízum poprvé,
12 měsíců 18 dní 6000 Kč
Business — multivstup*

platné pouze v případě, že má v pase 1x využiti vízum z předešlého roku.

12 měsíců 8 dní 4970 Kč
Business — multivstup*

platné pouze v případě, že má v pase 1x využiti vízum z předešlého roku.

6 měsíců 8 dní 4500 Kč
Business — 1 vstup 30 dní 8 dní 2890 Kč
Business — 2 vstupy 30 dní 14 dní 2950 Kč
Business — 2 vstupy* 90 dní 8 dní 2990 Kč
Business — 1 vstup 90 dní 14 dní 2990 Kč

*Cena platí, pokud jste již měli aktivní vízum v předchozích 12 měsícíchSlužební vízum do Ruska /platnost/:

 • 1 vstup, pobyt 30 dnů
 • 1-2 vstupy, pobyt 90 dnů
 • více vstupů 1 rok/multi/ /pobyt až 90 dnů pro jeden vstup v každých 180 dnech/

Potřebné doklady pro vyřízení služebního víza do Ruska

 1. Cestovní pas-originál /platný min.  6 měsíců po odjezdu z Ruska , jednu volnou dvojstránku pro vízum/
 2. 1 x barevná fotografii  3,5х4,5 см /musí být na  bílém pozadí/
 3. Kopie cestovního pojištění (v případě zájmu si můžete naším prostřednictvím vyřídit cestovní pojištění)
 4. 1 x vyplnit formulář — visa.kdmid.ru
 5. original  Pozvání do Ruska / taký  můžeme zajistit/


Taktéž Vám sdělujeme, že kvůli neustálým změnám zákonů Ruské federace týkajících se procedury žádosti, zpracování žádosti a následného vydání víza do Ruska, Vám vřele doporučujeme získat podrobnou aktuální informaci u nás na následujících telefonních číslech a e-mailových adresách:


Vždy rádi Vám poradíme a pomůžeme se zajištěním vhodného typu víza pro Vaši cestu do Ruské federace. Také Vám rádi pomůžeme s volbou nejvýhodnějších letenek, dopravy a ubytování v Rusku. Naši operátoři hovoří česky, anglicky, rusky.


Těšíme se na Vás v prostorách naší kanceláře každý den od 09:00. do 18:00 hod.


Obecně se služební víza dělí na 6 základních typů, jakožto:

 • Služební – klasická obchodní cesta za účelem podnikání, schůzky či konference;
 • Technická obsluha – pro servisní techniky zahraničních společností – dodavatelů strojů a zařízení do Ruské federace;
 • Doprovázející člen rodiny – v případě sňatků občana/občanky Ruské federace s cizincem/cizinkou;
 • Kulturní / humanitární vztahy – pro umělce, hudebníky či herce, nebo pro účast na konferencích, zasvěcených tomuto tématu;
 • Vědecko-technické vztahy – pro vědce či osoby, kteří mají bezprostřední vztah na výzkumu a vývoji;
 • Vízum pro řidiče – tedy pro osoby, kteří si najímají např. českého řidiče na cestu do Ruské federace nebo pro dopravní společnost, která vysílá svého řidiče do Ruské federace. Též se označuje jako tranzitním vízum.


Je důležité se zmínit, že v souvislosti s nařízením vlády Ruské federace cizinci, jimž bylo uděleno ruské multivízum, se mohou zdržovat na území Ruské federace nejdéle 90 dnů z každých 180. Neméně důležitou skutečností je to, že k získání multivíza jsou oprávněni pouze občané, jimž ruské vízum již uděleno bylo. Chystáte-li se do Ruské federace poprvé, můžete získat jednovstupní nebo dvouvstupní vízum na dobu od 1 do 3 měsíců.


Získat ruské vízum v České republice můžete pouze na Generálních konzulátech Ruské federace, které se nacházejí v Praze, Brně a Karlových Varech. Služební vízum do Ruska lze získat poměrně jednoduše, pokud přesně víte, jak správně vyplnit potřebné formuláře aniž by vznikly další překážky s tím spojené, a samozřejmě pokud máte dostatek volného času. Nedisponujete-li těmito přednostmi, přenechte poměrně komplikované a zdlouhavé vyřizování nám, pomůžeme a poradíme Vám, jak nejlépe na to.


Služební vízum do Ruska na základě vlastního pozvání

Co potřebujete k jeho vyřízení?

 • Platný cestovní pas s dobou platnosti delší než 6 měsíců po předpokládaném návratu z Ruska (nelze tedy použít cestovní pas s expresním vyřízením) a volnými třemi po sobě jdoucími stranami. Tyto stránky mají být zcela volné a prosté jakýchkoliv razítek — pro případné vícevstupní vízum.
 • Kopie cestovního pasu, jež obsahuje Vaše osobní data
 • Vyplnění online formulář
 • Fotografie pasového formátu, tedy 3,5 x 4,5 cm.
 • Cestovní pojištění doložené kopií smlouvy o jeho zřízení na celou dobu pobytu v Ruské federaci s vyznačenou platností pojištění v Ruské federaci, konkrétně musí být uvedeno: „celý svět, Evropa a evropská část Ruské federace, Rusko“.
 • Pokud je sjednané cestovní pojištění k platební kartě, potřebujete taktéž i potvrzení banky, kde je uvedeno datum vydání a konce platnosti této karty a kopii přední strany karty.
 • Pokud žádáte o služební vízum do Ruska s opakovanými vstupy, dokládá se cestovní pojištění pouze u prvního vstupu.
 • Pozvání do země ověřené Správou federální migrační služby Ruské federace. Nemáte-li takové pozvání, můžeme Vám jej vystavit.Co má obsahovat pozvání do země?

 • Pozvání musí být sestaveno dle předepsaných zákonem regulí, a být kompletně v ruštině.
 • Označení osoby, která pozvání činí – úplný název organizace na jejím hlavičkovém papíře, opatřeným razítkem, podpisem osoby, oprávněnou za společnost jednat – statutárním orgánem, registrační číslo firmy dle vnitrostátních právních předpisů a daňové identifikační číslo (tzn. ruské ekvivalenty českého IČ a DIČ)
 • Celé jméno adresáta pozvání – pozývané osoby, psané latinkou podle cestovního pasu, její státní příslušnost, datum narození a číslo pasu
 • Přesná specifikace termínu pobytu s uvedením konkrétního dne a měsíce (od-do)
 • Počet předpokládaných vstupů do země
 • Pozvání je adresováno konzulárnímu oddělení Velvyslanectví Ruské federace v Praze.


Podle nových podmínek je nyní jednodušší udělit služební vízum na rok na pozvání od firmy. Je tedy dostačující, pokud za posledních 12 měsíců Vám bylo vydáno alespoň jednovstupní vízum. Chceme však upozornit, že pokud žádáte o vícevstupní vízum, a máte-li k dispozici vlastní pozvání do země, celková procedura vydání víza nemůže být vyřízena v urgentním režimu. Žádáte-li o jedno a dvouvstupní pracovní víza do Ruska, pak je vyřízení ve zrychleném režimu možné. Žadatel by ale uskutečnit alespoň 2 vstupy do Ruské federace. Pak je nutné doložit originál oficiálního pozvání. Pokud žadatel tyto podmínky nesplňuje, je riziko, že vícevstupní služební vízum do Ruska na dobu jednoho roku nemusí být uděleno.


Služební vízum do Ruska bez vlastního pozvání

Požadavky pro vystavení multivíza do Ruska jsou shodné jako u pracovního víza s vlastním pozváním, musíte jen předložit o jednu fotku pasového formátu více.


Zde je vidět, že získat služební vízum do Ruska není takový problém. Ovšem nenechávejte si celý proces na poslední chvíli. Nemusí se Vám to vyplatit. Pokud máte vlastní pozvání od ruské firmy, pracovníci ruského konzulátu v Praze ho velmi důkladně prověří a odešlou k odsouhlasení na Migrační úřad ruské federaci do Moskvy. Proto se doba vyřízení pracovního víza do Ruska může znatelně prodloužit.


INFORMACE


Vážení zákazníci, dovolte nám poskytnout Vám některá malá, leč velmi užitečná doporučení pro rychlejší a bezproblémové vyřízení turistického, pracovního, služebního či tranzitního víza do Ruské federace. Abychom se vyhnuli zbytečným ztrátám peněž nebo času nebo neuváženým krokům, dovolujeme si Vám proto doporučit:

 1. Nekupovat letenky do Ruské federace, než získáte potřebné informace ohledně stavu vyřízení Vaší žádosti o vízum. Může se stát, že žádost o vízum bude ještě teprve rozjednána, nebo z určitého důvodu bude potřeba doložit další dokumenty, a vzhledem k tomu, že již máte zakoupenou letenku a objednaný hotel, můžete přijít o peníze.
 2. Zkontrolujte platnost Vašeho cestovního pasu. Ještě jednou zdůrazňujeme, že platnost pasu nesmí být kratší než 6 měsíců od okamžiku Vašeho plánovaného termínu návratu z Ruska. V opačném případě budete si muset nechat vystavit nový pás, což je procedurou poměrně zdlouhavou, a bude to znamenat obnovu řízení – tedy podání nové žádosti s novými údaji, máte-li již žádost podanou a dozvíte-li se o tomto termínu již po podané žádosti. Žijeme v hektické době, stát se může cokoliv, proto naším úkolem jakožto Vašeho svěřence je Vás na tuto skutečnost upozornit.
 3. Pokud si necháváte vystavit nový cestovní pas, nezapomeňte si udělat kopii Vašeho současného ruského víza a razítek, získaných na hranicích od celní správy, vylepených do starého pasu za loňský či aktuální rok. Je to nezbytné pro získání služebního víza (opravňujícího k několikanásobnému počtu vstupů) na 1 rok.
 4. Pokud cestujete s dítětem, je nezbytné mít povolení od otce či matky k vývozu dítěte platné po celou dobu platnosti ruského víza. Takové povolení k vycestování s dítětem musí být úředně ověřené.
 5. Musíte si zajistit pojištění, platné na území Ruska po dobu vaše cesty, uvedené v pozvánce. Kopii vašeho pojištění bude potřeba přidat do seznamu dokladu, které se budou podávat spolu s Vaší žádostí o ruské vízum.
 6. Taktéž si nezapomeňte udělat aktuální pasové foto. Jeho rozměry znají v každém fotostudiu, které dělá takové průkazové fotografie.
 7. Pečlivě zadávejte veškeré údaje do žádosti a souvisejících dokladů. Je lepší vše stokrát překontrolovat, než zbytečně ztratit poměrně dlouhou dobu a opět podávat novou žádost. Opravy žádostí nebo stávajících podání jsou poměrně obtížnou záležitostí a mohou vyvolat zmatek nebo neudělení víza.
 8. Poté, co dostanete vízum, ještě jednou vše pečlivě zkontrolujte, zda omylem nedošlo k nějaké pravopisné chybě ve Vašem jménu, příjmení, datu narození, čísle pasu, datu vjezdu či výjezdu z Ruské federace. Je to velmi podstatnou skutečností, poněvadž to bude znamenat problémy na hraniční či celní kontrole, nebo i během řádové kontroly dokladů, prováděné příslušníky ruské policie.
 9. Chystáte-li se zdržovat v Ruské federaci déle jak 3 dny a máte-li zajištěné soukromé ubytování (jste-li ubytován u známých, kamarádů, rodiny, v soukromém bytě či jinde než v hotelu), musíte se zaregistrovat – přihlásit se k přechodnému pobytu na libovolné pobočce Ruské pošty (musíte však zaplatit administrativní poplatek, jehož výše se pohybuje od 200 do 250 RUB, neboli zhruba 85 Kč). Pokud budete ubytováni v hotelu, recepční služba automaticky zajistí registraci, nemusíte tedy nikam chodit a nic vyřizovat.
 10. Důrazně doporučujeme mít u sebe vždy své osobní doklady – platný cestovní pas s platným vízem a doklad o ubytování. Kontroly policie Ruské federace jsou velmi častým jevem zejména v hlavních městech, kde je velká fluktuace lidí. V opačném případě může dojít k problémům v podobě předběžného zadržení za účelem kontroly totožnosti.