Vízum do Ruska.

Kompletní zajištění.


Turistické vízum

od 2.300 Kč

Služební vízum

od 3.500 Kč

Tranzitní vízum

od 2.200 Kč

Pracovní vízum

od 20.900 Kč

Pozvání Do Ruska

od 450 KčTuristické vízum do Ruska

Pokud cestujete do Ruska na dobu kratší než jeden měsíc a cílem této cesty je turistika, návštěva známých nebo příbuzných nebo třeba jen krátká neformální obchodní schůzka, musíte na hranicích s Ruskem nebo na letišti v místě odletu předložit turistické, podnikatelské či jiný typ víza do Ruska.

Turistické vízum – ceník ruského víza

Typ vízaPlatnostDoba vyřízení žádostiCena
Turistické — 1 vstup 30 dní 7 dní — standart 2690 Kč
Turistické — 1 vstup 30 dní 4 dny — express 3700 Kč
Turistické — 2 vstupy 30 dní 7 dní — standart 2800 Kč
Turistické — 2 vstupy 30 dní 4 dny  — express 3820 Kč

Servisní poplatek činí CZK 700,- včetně DPH.

U jednovstupového a dvouvstupového víza se cena víza do Ruska odvíjí od počtu pracovních dnů, do kterých jej potřebujete vyřídit.

Turistické vízum do Ruska

Turistické vízum platný:

— 1 vstup  pobyt max. 30 dnů

— nebo 2 vstupy pobyt max. 30 dnů

Potřebné doklady pro vyřízení turistického víza do Ruska

 1. Cestovní pas-originál /platný min.  6 měsíců po odjezdu z Ruska , jednu volnou dvojstránku pro vízum/
 2. 1 x barevná fotografii  3,5х4,5 см /musí být na  bílém pozadí/
 3. Kopie cestovního pasu s fotografií
 4. Kopie cestovního pojištění (v případě zájmu si můžete naším prostřednictvím vyřídit cestovní pojištění)
 5. 1 x vyplnit formulář — visa.kdmid.ru
 6. Pozvání do Ruska /VOUCHER / taký  můžeme zajistit/Za jak dlouho lze turistické vízum do Ruska vyřídit?

Celkové vyřízení turistického ruského víza včetně vyřízení turistického voucheru trvá cca 3 — 7 pracovních dní (pokud chcete získat vízum co nejdříve, je tu možnost expres vízy do 4 dní). Rádi bychom upozornili, že pokud máte pozvání vlastní, může se doba výrazně prodloužit, poněvadž zaměstnanci ruského konzulátu v Praze musí pozvání velmi důkladně prověřit a odeslat ho ke schválení na Správu federální migrační služby, která sídlí v Moskvě.


Na výslovnou žádost lze také vyřídit turistické vízum do Ruské federace urgentně a to do 4 pracovních dnů ode dne podání žádosti na ambasádu v Praze včetně vyřízení turistického voucheru. Pro podrobnější informace zavolejte nebo napište nám e-mail. Taktéž tuto možnost můžete dopsat i do poznámky do objednávky, kterou můžete odeslat prostřednictvím našich stránek.


K vyřízení turistického víza do Ruska potřebujete:


 • Cestovní pas platný po dobu 6 měsíců po předpokládaném opuštění Ruské federace (není tedy možné použít pasy s expresním vyřízením, tedy dobou platnosti 6 měsíců) a volný minimálně jeden list – tedy dvě strany. Jedna stránka má být zcela volná a prostá jakýchkoliv razítek — pro případné vícevstupné vízum.
 • Kopie cestovního pasu, jež obsahuje Vaše osobní data
 • Cestovní pojištění doložené kopií smlouvy o jeho zřízení na celou dobu pobytu v Ruské federaci s vyznačenou platností pojištění v Ruské federaci, konkrétně musí být uvedeno: „celý svět, Evropa a evropská část Ruské federace, Rusko“.
 • Pokud je sjednané cestovní pojištění k platební kartě, potřebujete taktéž i potvrzení banky, kde je uvedeno datum vydání a konce platnosti této karty a kopii přední strany karty.
 • Online vyplněný formulář
 • Fotografie pasového formátu, tedy 3,5 x 4,5 cm.
 • Pokud máte pozvání od soukromé osoby ověřené cizineckou policií nebo turistický voucher, přiložte ho také, pokud nikoliv – naše agentura Vám toto pozvání či voucher zajistí.
 • Pro úplné vyplnění žádosti o vízum je nutné mít originál pozvání nebo znát číslo voucheru od turistické organizace
 • U žadatelů o turistické vízum do Ruska s věkem pod 18 let je nutné mít během cesty u sebe souhlas s vycestováním do Ruské federace obou rodičů s úředně ověřenými podpisy a kopii rodného listu nezletilého žadatele.
 • Občany cizích státu (neplatí pro občany ČR) musejí také předložit doklad o povolení k trvalému pobytu.


Všechny tyto dokumenty, potřebné k podání žádosti o vízum do Ruské federace je nutné doručit či zaslat poštou na naši adresu. E-mailem můžete zaslat pouze údaje, které mohou urychlit přípravu podkladů, potřebných pro vyřízení žádosti do Ruské federace. My doporučujeme osobní setkání a předání dokumentů „z ruky do ruky“, a to minimálně den před předpokládaným podáním žádosti na ambasádu. Hotové doklady Vám můžeme zaslat buď kurýrem, jste-li hodně časově vytížení, nebo prostřednictvím pošty, leč doporučujeme osobní doklady vyzvedávat pouze osobně, pro Vaše i naše bezpečí.


Platnost víza

Vízum platí buď pro jeden vstup nebo pro dva vstupy (u víz pro 2 vstupy platí princip, že 2. vstup musí být ze 3. země – například, z Finska nebo z Kaliningradu), vždy přesně podle termínů uvedených v turistickém voucheru nebo v pozvání. Maximální doba pobytu je ale 30 dnů. Žádost o vystavení turistického víza do Ruska lze podat nejdříve tři měsíce před plánovanou cestou do Ruské federace. Ani vyplněný online formulář nesmí být starší než výše uvedená doba.


Turistické ruské vízum lze vyřídit za předpokladu, že v cestovním pase nemáte žádné jiné platné vízum do této země. Pokud budete žádat i přesto o nové turistické vízum, původní (dosud platné) vízum musí být ambasádou zneplatněno, popřípadě proces udělení víza může být dokonce i pozastaven.


Ohlašovací povinnost

Podle ruského zákona o migrační databance cizinců a osob bez občanství v Ruské federaci musí každý turista ohlásit do 3 pracovních dnů adresu místa pobytu a po odjezdu se písemně odhlásit a doklad o nahlášení nosit při sobě. Velmi podstatnou věcí je, že musíte mít u sebe doklady prokazující Vaši totožnost pro případ policejní kontroly.


Rozlišujeme 2 druhy krátkodobého pobytu na ruské turistické vízum:

Pobyt v ubytovacím zařízení – každé ubytovací zařízení v Ruské federaci musí zaregistrovat každého občana ČR, kterého ubytovalo, bez ohledu na délku tohoto konkrétního pobytu v Ruské federaci nebo na délku jeho pobytu v tomto ubytovacím zařízení. Taková ubytovací zařízení (hotely) registrují nové hosty automaticky, nemusíte nikam chodit a nic vyřizovat.


Pobyt jinde než v ubytovacím zařízení – povinnost zaregistrovat Váš pobyt má nyní tzv. přijímající strana. Tou může být jen fyzická osoba s právem trvalého pobytu na území Ruské federace anebo právnická osoba, u které fakticky bydlíte, nebo pracuje. Přijímající strana je povinna zaregistrovat Vaše přicestování, který u ní bydlí nebo pracuje, pouze v případě, že pobyt v Ruské federaci přesáhne 7 pracovních dnů. K takové registraci je potřeba mít potvrzení od majitele bytu (obvykle), vyplněný formulář, kopii pasu, kopii ruského víza, kopii stránky s razítkem vyznačujícím vstup do RF, kopii migrační karty (část B s razítkem vstupu do RF). Tuto záležitost lze také vyřídit i na poště. Před odjezdem musíte odevzdat originál kontrolního ústřižku osobě, která Vás ubytovala a která prováděla registraci, a ta ji musí do 48 hodin předat úřadům.